[:sk]Výber nových okien je pomerne zásadné rozhodnutie, ktoré ovplyvní kvalitu bývania na dlhú dobu. Nejde zďaleka iba o úsporu tepla, v úvahu je potrebné vziaťďalšiefaktory, ktoré významne ovplyvňujúúžitkové vlastnosti okien.

Čo ovplyvňuje výber okien a dverí

Voľba okien a dverí by mala byť daná predovšetkým tým, kde budú tieto prvky slúžiť a čo od nich očakávame. Pokiaľide o tepelne izolačné vlastnosti, všetky typy okien,teda plastové okná, drevené eurookná, hliníkovéaj drevohliníkové okná, poskytujúzrovnateľné vlastnosti. V ponuketunajšieho trhu by mali byťiba okná, ktoré spĺňajú požiadavky technických noriem. Záleží potomiba na tom, akoveľmi úsporné okná potrebujete, či budústačiť Vašim potrebám bežné okná alebo budúpotrebné okná vyhovujúce náročným požiadavkám pasívnych stavieb.

Výber materiálu, z ktorého sú okná vyrobené, záleží prakticky iba na preferenciách každého zákazníka a jeho finančných možnostiach. Plastové okná poskytujú z tohto pohľadu výborný pomer kvalita a cena. Drevené oknásúuž drahšia záležitosť, vyššia je potom cena kombinovaných drevohliníkových okien. Najdrahšiesú hliníkové okná, aj keď u nich je potrebné počítať s menšou úsporou tepla, predsalen ide o kovové okná.

Pre všetky materiály platí, že tepelne izolačné vlastnosti zásadne ovplyvňuje okenný profil, resp. stavebná hĺbka a kvalita zasklenia, ktoré tvorí z pohľadu plochy väčšinu okna. Pri výbere je ďalejpotrebné zvažovať, kde má okno slúžiť. Pokiaľ je napríklad potrebná väčšia ochrana pred hlukom je vhodné zvoliťšpeciálne protihlukové sklá. V prípade požiadaviek na väčšiu bezpečnosť, a to ako pred vlámaním, tak zvýšená ochrana detí, je opäť vhodné informovať sa na možnosti riešenia týchto otázok.

Plastové okná pre každú stavbu

Plastové oknású obľúbenévďaka priaznivej cene a bezúdržbovosti, keďže nie jepotrebnášpeciálna údržba ich povrchu. Tepelná izolácia je daná ich stavebnou hĺbkou. Tvrdenie, že viac komôr poskytne lepšie vlastnosti je zavádzajúce, rozhodujúca je vždy stavebná hĺbka a zvolené zasklenie. Pokiaľ potrebujete väčšiu ochranu pred hlukom, prachom, hnaným dažďom či nárazmi vetru je dobré zvoliť profil so stredovým tesnením.

Cena plastových okien sa odvíja samozrejme od zvoleného profilu a typu zasklenia. Drahšiesú okná v farebnom dekóre, a to ako jednostrannom, tak obojstrannom. Všeobecne ale plastové okná budú dobre slúžiť v každej stavbe, a to ako v novo postavených domoch, tak rekonštruovaných objektoch.

Drevené okná sú preverenou istotou

Drevené oknásúrokmi preverenou klasikou. Ich kvalita tkvie predovšetkým v povrchovej úprave. Pokiaľ zvolíte okná s kvalitne ošetreným povrchom, starostlivosť o ne je jednoduchá. „VEKRA si zakladá na kvalite povrchovej úpravy svojich drevených okien,“ vraví J. Scheidel technický manažér značky. „Pokiaľ zákazník 2x ročne jednoducho ošetrí oknábalzamom, bude renovačný náter potrebný najskôr za 7 až 10 rokov“.

S investíciou do drevohliníkových okien, kde drevo chráni hliníkové opláštenie, údržba povrchucelkom odpadá. Z dreva a drevohliníku je možné vyrobiťaj veľké presklené plochy, pretože drevo má výbornú tvarovú stálosť.

Hliníkové okná ako exkluzívneriešenie

Hliníkové okná a dvere sú vhodné najmä do veľmi namáhaných verejných priestorov, pretože sú vysoko odolné aj voči nešetrnému zachádzaniu. Veľmi obľúbené sú v moderných rodinných domoch. Spoľahlivoje možné z týchto profilov vyrábaťaj veľké presklené plochy.

Pokiaľ budete vyberať okná pre novostavbu, či rekonštrukciu vždy zvažujte, kde majú okná slúžiť, čo od nich očakávate. Nezabudniteuž pri výbereriešiť tiež doplnky, akýmisú parapety, tienenie a ďalšie detaily.Môže to ušetriťmnoho problémov a nemalé financie.[:]